AUTYZM

Przyjmujemy również dzieci ze Spektrum Autyzmu, zespołem Aspergera oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Oferujemy zajęcia specjalistyczne, zgodnie z orzeczeniem m.in:

Terapia pedagogiczna

Terapia psychologiczna

Terapia logopedyczna

Zajęcia psychoruchowe z elementami integracji sensorycznej

Programy aktywności, świadomość ciała, kontakt i komunikacja M. Knill i Ch. Knill

Hipoterapia

Dogoterapia

Arteterapia

POROZMAWIAJMY

W naszym przedszkolu chcielibyśmy aby rodzic był najlepiej poinformowany, a dzieci pod opieką najlepszych specjalistów mogły się ciągle rozwijać. Dlatego jeżeli masz jakiekolwiek pytania, napisz do nas