RAMOWY PLAN DNIA

6.45 –  8.30 SCHODZENIE SIĘ DZIECI: ZABAWY TWÓRCZE / DYDAKTYCZNE, TEMATYCZNE, KONSTRUKCYJNE

 • praca indywidualna, wspierająca rozwój dziecka,
 • przygotowanie pomocy do zajęć,
 • ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe / przy muzyce, ze śpiewem.

8.30 – 8.45 PRZYGOTOWANIE  DO  ŚNIADANIA:

 • czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

8.45 – 9.15 ŚNIADANIE:

 • kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku.

9.30 – 11.00 ZINTEGROWANA  DZIAŁALNOŚĆ  EDUKACYJNA  W  OKREŚLONYCH  OBSZARACH , ZGODNYCH  Z  REALIZOWANĄ  PODSTAWĄ  PROGRAMOWĄ:

 • edukacja zdrowotna, przyrodnicza, ekologiczna,
 • edukacja językowa, matematyczna, artystyczna,
 • edukacja społeczna, wprowadzanie w świat wartości.

11.00 -12.15 AKTYWNOŚĆ  JEDNOLITA  I  ZRÓŻNICOWANA, INSPIROWANA PRZEZ NAUCZYCIELA / W SALI LUB OGRODZIE:

 • zabawy i gry sportowe /ćwiczenia kształtujące postawę /,
 • spacery i wycieczki /obserwacje przyrodnicze, prace w ogrodzie/,
 • imprezy okolicznościowe.

12.15 – 12.30 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU (zupki):

 • doskonalenie czynności samoobsługowych w szatni i łazience.

12.30 -13.00 OBIAD (ZUPKA):

 • ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami,
 • wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania się.

13.00 –14.00 ODPOCZYNEK  POOBIEDNI:

 • leżakowanie – słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej
 • zajęcia i zabawy wyciszające, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek,

14.00-14.45 ZAJĘCIA WEDLE ZAINTERESOWAŃ DZIECI

 • zabawy w kącikach tematycznych

14.45-15.00 PRZYGOTOWANIE  DO OBIADU (2 DANIE):

 • czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

15.00 -15.30 OBIAD (2 DANIE): 

 • kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku.

15.30 -17.00 ZABAWY  STYMULUJĄCE  AKTYWNOŚĆ  DZIECKA:

 • integracyjne, tematyczne, ruchowe, dydaktyczne,
 • praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka / kompensowanie deficytów rozwojowych, praca z dzieckiem zdolnym /,
 • obserwacje przyrodnicze  / w sali i w ogrodzie /.

POROZMAWIAJMY

W naszym przedszkolu chcielibyśmy aby rodzic był najlepiej poinformowany, a dzieci pod opieką najlepszych specjalistów mogły się ciągle rozwijać. Dlatego jeżeli masz jakiekolwiek pytania, napisz do nas