OPŁATY

SZANOWNI PAŃSTWO!

Poniżej przedstawiamy obowiązujące opłaty w Niepublicznym Przedszkolu „Tęczowa Dolina”. Mamy nadzieję, że proponowane przez nas rozwiązania finansowe będą dla Państwa satysfakcjonujące!

Opłata stała za pobyt i edukację dziecka, uiszczana z góry do 15-tego dnia każdego miesiąca na konto:
77 1050 1171 1000 0091 3059 6159

Wpisowe

opłata uiszczana w momencie zapisu dziecka do przedszkola, gwarantująca rezerwację miejsca w przedszkolu   – opłata bezzwrotna.

300 zł

Ubezpieczenie NNW

Opłata uiszczana we wrześniu każdego kolejnego roku pobytu dziecka w przedszkolu

48zł

Czesne

Opłata stała za pobyt i edukację dziecka, uiszczana z góry do 15-tego dnia każdego miesiąca na konto :

77 1050 1171 1000 0091 3059 6159

CZESNE do godz. 13.00  – 300 zł

Powyżej godz. 13.00 – 380zł

W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności w placówce, jeżeli przedszkole zostało powiadomione o nieobecności oraz o przewidywanej ilości dni, w których dziecko będzie nieobecne w placówce – do godz. 8:30!

POROZMAWIAJMY

W naszym przedszkolu chcielibyśmy aby rodzic był najlepiej poinformowany, a dzieci pod opieką najlepszych specjalistów mogły się ciągle rozwijać. Dlatego jeżeli masz jakiekolwiek pytania, napisz do nas